Onze werkwijze

Bij het bieden van een taaltraining op maat zijn een aantal stappen nodig om tot een goed lesprogramma te komen. We vertellen u graag meer over onze werkwijze.

Het intakegesprek

Voorafgaand het traject vindt er een (gratis) telefonisch intakegesprek met de cursist plaats. Dit gebeurt in de taal van de gekozen training. Op deze manier kan een inschatting worden gemaakt van het aanvangsniveau. Het intakegesprek maakt duidelijk waar iemand in zijn dagelijks werk mee worstelt en wat de leerwensen zijn. Bij incompany groepstrainingen bespreken we de wensen en doelstellingen voor de taalcursus met de opdrachtgever.

Offerte

Na het telefonisch intakegesprek brengen we een vrijblijvende offerte uit aan de opdrachtgever. Hierin staan het geschatte aantal lesuren en de prijs. De offerte is pas definitief als de opdrachtgever binnen 30 dagen akkoord gaat met de inhoud van de training en de afspraken die op papier staan.

Een persoonlijk lesprogramma

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een werkgerelateerde taaltraining opgezet. Het programma is passend bij het taalniveau, aandachtspunten en de trainingsdoelen. Elke cursus van Language Helps is praktijkgericht en volledig afgestemd op de deelnemer en de wensen van het bedrijf. Het resultaat is een maatwerk training met de focus op relevante taalvaardigheden die direct op het werk toepasbaar zijn.

Opzet van de cursus

De taaltrainingen worden zowel individueel als in groepsverband gegeven. Elke incompany training vindt plaats in kleinschalige groepen van maximaal negen personen om persoonlijke aandacht te waarborgen.

Op de eerste cursusdag vindt een herhaling van het intakegesprek plaats. De aangegeven leerwensen en leerdoelen worden nogmaals uitgebreid besproken. De inbreng van de cursist staat centraal in het lesprogramma. Door middel van rollenspellen worden situaties op de werkvloer nagespeeld in de doeltaal. Dit is een zeer geschikte methode om te werken aan de benodigde taalvaardigheden. Daarnaast bestaat het lesmateriaal uit een aantal boeken en krijgt de cursist huiswerk mee. Aan het einde van de rit is een duidelijke vooruitgang merkbaar.

Afronding

Door het gepersonaliseerde karakter van de trainingen, worden deze niet standaard met een examen afgesloten. Op verzoek is dit uiteraard wel mogelijk. Het behaalde taalniveau wordt dan getoetst door herkenbare werksituaties na te bootsen. Wilt u graag een certificaat ontvangen na het succesvol afronden van de taaltraining? Wij zorgen graag voor een certificaat waarop het bereikte niveau vermeld staat.

Niveaus

Onze cursussen worden gegeven op alle taalniveaus (A1, A2, B1, B2, C1 en C2) zoals vastgelegd in het Gemeenschappelijk Europees referentiekader. Tijdens het intakegesprek wordt het huidige niveau bepaald. Na afloop van de taaltraining krijgt de cursist bij voldoende deelname, indien gewenst, een certificaat met het behaalde eindniveau.